E-ceník

E-ceník Vám přináší řešení pro distribuci ceníků elektronickou cestou. Díky této aplikaci nabídnete ceník prostřednictvím svého webu, či přímo na CD Vašim zákazníkům. Zákazníky dle potřeby rozdělíte do ceníkových skupin, kterým přiřadíte jednotlivé kódy. Z Vašeho systému exportujete elektronický ceník a předáváte jej webové službě. Vaši zákazníci si pomocí aplikace e-ceníku stahují aktuální verzi svého e-ceníku a objednávají Vaše zboží.

Popis řešení

Řešení sestává ze tří komponent: aplikace určené pro vaše zákazníky, webové části určené pro administraci ceníků a serveru, který umožní on-line výměnu dat (import nových ceníků z Vašich systémů, distribuci do klientských aplikací).

Technologie

.NET, MS SQL, ASPx Celé řešení je koncipováno pro práci s ceníky o počtu desítek tisíc položek. Počet klientů leží v řádu tisíců a desetitisíců. Aplikace může fungovat on-line i off-line. Po instalaci je proces výměny dat automatický.

Bližší informace Vám ochotně poskytneme na telefonu: +420 588 288 481

logo Datamix Solutions s.r.o.