IceBerg Rent – program pro půjčovny

Šipka dolů

IceBerg Rent – systém pro půjčovny sportovního vybavení

Systém IceBerg Rent je komplexním řešením pro půjčovny sportovního vybavení.

Zahrnuje jak software (server/klient, obsluha externích zařízení, hostování na serveru, zálohování), tak hardware (dodávky drátových a bezdrátových čteček čárových kódů, snímačů dokladů, platebních terminálů, dotykových obrazovek pro zákazníky atd.). Díky své modularitě a flexibilitě umožňuje nasazení pro malé i velké půjčovny s neomezeným počtem skladových položek, včetně možnosti použití na více propojených půjčovnách zároveň.

Systém řeší kompletní skladovou evidenci i procesy půjčování, vracení a odprodeje vybavení. Všechna data a procesy v systému je možno sledovat, filtrovat a třídit a využívat ve statistikách (přehledy tržeb, evidence skladových položek, inventury a další). Tato obchodní data mohou poté posloužit i jako podklad pro další rozvoj půjčovny zákazníka.

IceBerg Rent Vám nabízí:

 

Nepřetržitý online přístup do systému

• Server systému je umístěn v serverhousingu na páteřním připojení do internetu (vysoká rychlost a dostupnost – systém je pravidelně zálohován a neustále je připraven také záložní server). Dle požadavku zákazníka lze systém zprovoznit také na lokální síti (není nutné připojení k internetu)

• K systému lze přistupovat z libovolných počítačů vybavených webovým prohlížečem, není potřeba žádná instalace u klienta (kromě ovladače pro čtečku čárových kódů a další požadovaná zařízení)

Přístup do jednotlivých půjčoven lze pro zvýšení bezpečnosti omezit jen na určité IP adresy (
pevné počítače na půjčovnách, připojení z domu, kontrola správnosti přihlášení uživatele vůči správné půjčovně, pokud např. pracuje
na více půjčovnách apod.)

iceberg_rent_logo_text

Pro zvýšení dostupnosti systém automaticky ukládá doklady výpůjček také na lokální počítač. Při výpadku připojení k síti tak obsluha může dohledat výpůjčku příslušného zákazníka a ověřit si tak potřeb
né údaje (že je vrácení kompletní a v termínu apod.). Stejně tak je možno vytvářet pomocí dodaných šablon výpůjčky offline, vytisknout je zákazníkovi, a po obnovení spojení je do systému jednoduše naimportovat

 

Souběžný provoz neomezeného množství půjčoven

• Systém je od počátku navržen pro souběžný provoz více půjčoven. Dle požadavku zákazníka je systém na začátku nakonfigurován pro potřebný počet půjčoven a poté se do každé půjčovny mohou hlásit jednotliví pracovníci. Část dat je centrálně sdílená (číselníky značek, modelů, adresář zákazníků), zbývající data se vztahují vždy k jedné půjčovně (stav skladu, doklady příjemek, výdejek, doklady rezervací a výpůjček). Ostatní půjčovny mohou na tato data také nahlížet a pracovat s nimi (pokud mají jejich pracovníci přidělena potřebná práva), např. dovolit zákazníkovi vrátit výpůjčku na jiné půjčovně, doplatit půjčovné apod.

 

Všechny potřebné činnosti (evidence zákazníků, skladů, rezervace a výpůjčky)

Systém umožňuje detailní evidenci zákazníků včetně osobních údajů vztahujících se k lyžování (věk, výška, hmotnost, lyžařská zdatnost), půjčování (čísla osobních dokladů, možnost vložit fotografie dokladu) a stanovení cen (Zákaznické slevové skupiny)

Systém umožňuje snadnou a flexibilní tvorbu ceníků. Zákazník si může sám spravovat “Ceníky položek” (např. Lyže standard, Lyže VIP) a ty přiřazovat jednotlivým položkám na skladě. Dále může definovat základní “Ceníky” (např. Pultový, Cestovní kanceláře, Sety) a zadat ceny pro každou kombinaci Ceníků položek a základních Ceníků. Na základě těchto definic potom systém plně automaticky počítá cenu vypůjčení pro každou položku přidanou na rezervaci nebo výpůjčku (na základě přesného času dodání a vrácení položky je automaticky vypočítán počet dní s přesností na půldny). Na výslednou cenu se dále promítá případná zákaznická sleva. Celkové i položkové ceny mohou být zobrazeny také v cizích měnách (až 2 cizí měny současně)

• Pro každou půjčovnu je zadán 1 nebo více skladů, kde je evidováno veškeré vybavení (lyže, snowboardy, boty, …) a doplňky (hole, lyžařské brýle, oblečení, …). Systém v reálném čase zobrazuje stav jednotlivých položek (zda jsou na skladě, v rezervaci, pronajaty, prodány nebo vyřazeny) včetně vazby na doklad, který změnu stavu provedl (např. doklad výpůjčky). Zboží lze na sklad jednoduše navádět pomocí dokladů Příjemek a také převádět mezi půjčovnami pomocí dokladů Výdej z půjčovny a Příjem do půjčovny

Skladové položky lze pro zákazníka rezervovat, vypůjčit anebo odprodat (např. po ztrátě zapůjčených věcí zákazníkem), systém automaticky hlídá, aby stejná položka nemohla být rezervována ve stejný čas vícekrát

Každá skladová položka si s sebou nese kompletní historii (naskladnění do systému, všechny výpůjčky a převody mezi sklady, případný odprodej nebo vyřazení). Lze tak snadno dohledat manipulace s položkou (dohledat předchozího zákazníka, pokud došlo např. k poškození) a také zobrazit a vyčíslit využití položky (kolikrát byla vypůjčena a na jak dlouhé období celkem, kolik činí celkové tržby na tuto položku, jaká byla nákupní cena). Na základě těchto údajů je možno v systému nastavit také automatický vzorec pro amortizaci (pro účely odprodeje používaných položek zákazníkům).

 

Dodávky drátových a bezdrátových čteček čárových kódů, snímačů dokladů, platebních terminálů, dotykových obrazovek pro zákazníky.

Dodáme pro Vaši provozovnu drátové i bezdrátové čtečky čárových kódů, snímače dokladů, platební terminály, dotykové obrazovky pro zákazníky, či vybavení půjčoven – stroje, stojany.  

ukázka formuláře

zavolejte nám
+420 588 288 481
nebo napište nezávazný dotaz →