Zpracování osobních údajů

I. Základní ustanovení a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Tímto udělujete souhlas společnosti DATAMIX Solutions s.r.o., se sídlem U stadiónu 1205/12, 779 00 Olomouc, IČ: 27780121, DIČ: CZ27780121, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 51594  (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), a ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, zpracovával zejména tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • e-mail,
 • telefon.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a kontaktním formulářem na webových stránkách. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje, aby Vás mohl kontaktovat.

II. Účely zpracování osobních údajů

Výše uvedené údaje Správce zpracovává za těmito účely:

 • a) Pro oprávněný zájem správce, aby Vás mohl kontaktovat a reagovat na Vaši poptávku či dotaz.
  Při poptávce nebo dotazu jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro další vzájemnou komunikaci a úspěšné vyřízení dotazu či poptávky.
  Tyto údaje budou Správcem za tímto účelem zpracovány po dobu 5 let.
 • b) Pro oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení či newsletterů).
  Tyto údaje budou Správcem za tímto účelem zpracovány po dobu 5 let.

Pro jiné účely tyto údaje Správce nevyužije.

III. Příjemci osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Osobní údaje pro Správce mohou zpracovávat případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, IT služeb a aplikací, pokud patří mezi subjekty podílející se na dodání služeb. Může se jednat například o subjekty zajišťující služby provozování webhostingu, případně subjekty zajišťující marketingové služby.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

IV. Vaše práva

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
 • požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat po správci aktualizaci nebo úpravu osobních údajů,
 • požadovat po správci vymazání těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V. Zabezpečení osobních údajů

Správce přijal vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

VI. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas

Udělený výslovný souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na kontaktní adresu datamix { zavináč } datamix.eu.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.

logo Datamix Solutions s.r.o.