DATAMIX Eval

hodnocení zaměstnanců

Naše řešení je pro každé HR oddělení, které to s hodnocením zaměstnanců myslí vážně a zároveň hledá jednoduché, rychlé a funkční řešení.

Víme, že nelze každému zaměstnanci vysvětlovat každé kliknutí. Přinášíme Vám proto příjemné a snadno pochopitelné uživatelské prostředí.

Spojili jsme naše mnohaleté zkušenosti z oblasti vývoje cloudových aplikací a hodnocení zaměstnanců a přinášíme Vám užitečnou a funkční podporu při realizaci procesu hodnocení.

Datamix Eval je efektivní softwarové řešení hodnocení zaměstnanců v podobě přehledné intranetové aplikace sloužící k realizaci hodnocení způsobilosti či výkonu zaměstnanců v časových etapách. Součástí aplikace je variabilní metodická část, kterou je možné libovolně přizpůsobit specifickým potřebám a cílům personální strategie společnosti.

Elektronické hodnocení je určeno středním a velkým podnikům, které chtějí systematicky realizovat proces hodnocení zaměstnanců s provázaností na organizační strukturu a údaje o zaměstnancích. Velmi užitečným může být pro společnosti, které již realizují hodnocení v papírové či excelovské podobě s velkým administrativním zatížením a malou datovou výtěžností.

Základní fáze procesu e-hodnocení:

  • Příprava na hodnocení (definice vlastní metodiky a dotazníků dle profesních kategorií, příprava a zaškolení zaměstnanců).
  • Realizace vlastního hodnocení (sebehodnocení, hodnocení vedoucími pracovníky, dialog mezi hodnoceným a hodnotitelem, vyplnění připravených dotazníků v elektronické podobě).
  • Uzavření a kontrola hodnocení (personální oddělení ukončí etapu hodnocení a provede kontrolu počtu a správnosti dotazníků).
  • Vyhodnocení a prezentace získaných dat (vyhodnocení s možnou návazností na personální rozvoj a odměňování, prezentace výsledků).

Cíle a přínosy e-hodnocení:

  • Převedení či nahrazení papírové či excelovské agendy hodnocení zaměstnanců do systému, který uchovává získaná data v podnikové struktuře (od středisek, přes vedoucí, po zaměstnance).
  • Úspora administrativní práce spojené s hodnocením zaměstnanců včetně prezentací výsledků.
  • Systematičnost a vymahatelnost hodnocení přes celou podnikovou strukturu.
  • Provázanost s organizační strukturou podniku a údaji o zaměstnanci umožňující automatické generování hodnotících formulářů.
  • Vysoká datová výtěžnost – získaná data lze analyzovat daleko efektivněji, než ta samá data uchována na papírovém nosiči.
  • Systémové prvky – transparentní historie a archivace dat, evidence kdo, kdy a co vytvořil.

Aplikace je schopná importovat hierarchickou strukturu zaměstnanců podniku či firmy z hlavního personálního systému. Dělení spočívá ve stromové struktuře jednotlivých středisek a k nim přiřazených vedoucích a zaměstnanců. Průběžně je možné aplikaci aktualizovat o nově příchozí či odchozí zaměstnance. Získaná data se dají zobrazovat v grafické formě dle personálních požadavků. Forma reportu je závislá na zvolené metodice hodnocení (škály, body, procenta, slovní hodnocení). Systém obsahuje kompletní nápovědu a dvě jazykové mutace (čeština, angličtina).

Pro více informací k produktu navštivte naši webovou stránku hodnoceni-zamestnancu.cz
nebo volejte naší obchodní reprezentantce na tel. +420 588 288 481.

logo Datamix Solutions s.r.o.