DATAMIX Rent

Půjčovny lyží a sportovního vybavení

 • Půjčování, odprodej, servis
 • Rezervační plachta
 • Rezervace
 • Modul čtení občanských průkazů
 • Kompletní skladová evidence
 • Převody mezi pobočkami

Půjčovny strojů a nářadí, zdravotních pomůcek

 • Půjčování, odprodej, servis
 • Modul exportu faktur do účetnictví
 • Kompletní skladová evidence
 • Rezervační plachta

Aplikace zahrnuje jak software (server/klient, obsluha externích zařízení, hostování na serveru, zálohování), tak hardware (dodávky drátových a bezdrátových čteček čárových kódů, snímačů dokladů, platebních terminálů, dotykových obrazovek pro zákazníky atd.).

Díky své modularitě a flexibilitě umožňuje nasazení pro malé i velké půjčovny s neomezeným počtem skladových položek, včetně možnosti použití na více propojených půjčovnách zároveň. Systém řeší kompletní skladovou evidenci i procesy půjčování, vracení a odprodeje vybavení. Všechna data a procesy v systému je možno sledovat, filtrovat a třídit a využívat ve statistikách (přehledy tržeb, evidence skladových položek, inventury a další). Tato obchodní data mohou poté posloužit i jako podklad pro další rozvoj půjčovny zákazníka.

DATAMIX Rent Vám nabízí:

Nepřetržitý online přístup do systému

 • Server systému je umístěn v serverhousingu na páteřním připojení do internetu (vysoká rychlost a dostupnost – systém je pravidelně zálohován a neustále je připraven také záložní server). Dle požadavku zákazníka lze systém zprovoznit také na lokální síti (není nutné připojení k internetu)
 • K systému lze přistupovat z libovolných počítačů vybavených webovým prohlížečem, není potřeba žádná instalace u klienta (kromě ovladače pro čtečku čárových kódů a další požadovaná zařízení)
 • Přístup do jednotlivých půjčoven lze pro zvýšení bezpečnosti omezit jen na určité IP adresy (pevné počítače na půjčovnách, připojení z domu, kontrola správnosti přihlášení uživatele vůči správné půjčovně, pokud např. pracuje na více půjčovnách apod.)
 • Pro zvýšení dostupnosti systém automaticky ukládá doklady výpůjček také na lokální počítač. Při výpadku připojení k síti tak obsluha může dohledat výpůjčku příslušného zákazníka a ověřit si tak potřebné údaje (že je vrácení kompletní a v termínu apod.). Stejně tak je možno vytvářet pomocí dodaných šablon výpůjčky offline, vytisknout je zákazníkovi, a po obnovení spojení je do systému jednoduše naimportovat

Souběžný provoz neomezeného množství půjčoven

 • Systém je od počátku navržen pro souběžný provoz více půjčoven. Dle požadavku zákazníka je systém na začátku nakonfigurován pro potřebný počet půjčoven a poté se do každé půjčovny mohou hlásit jednotliví pracovníci. Část dat je centrálně sdílená (číselníky značek, modelů, adresář zákazníků), zbývající data se vztahují vždy k jedné půjčovně (stav skladu, doklady příjemek, výdejek, doklady rezervací a výpůjček). Ostatní půjčovny mohou na tato data také nahlížet a pracovat s nimi (pokud mají jejich pracovníci přidělena potřebná práva), např. dovolit zákazníkovi vrátit výpůjčku na jiné půjčovně, doplatit půjčovné apod.

Dodávky drátových a bezdrátových čteček čárových kódů, snímačů dokladů, platebních terminálů, dotykových obrazovek

 • Dodáme pro Vaši provozovnu drátové i bezdrátové čtečky čárových kódů, snímače dokladů, dotykové obrazovky pro zákazníky.  

Všechny potřebné činnosti (evidence zákazníků, skladů, rezervace a výpůjčky)

 • Systém umožňuje detailní evidenci zákazníků včetně osobních údajů vztahujících se k lyžování (věk, výška, hmotnost, lyžařská zdatnost), půjčování (čísla osobních dokladů, možnost vložit fotografie dokladu) a stanovení cen (Zákaznické slevové skupiny)
 • Systém umožňuje snadnou a flexibilní tvorbu ceníků. Zákazník si může sám spravovat “Ceníky položek” (např. Lyže standard, Lyže VIP) a ty přiřazovat jednotlivým položkám na skladě. Dále může definovat základní “Ceníky” (např. Pultový, Cestovní kanceláře, Sety) a zadat ceny pro každou kombinaci Ceníků položek a základních Ceníků. Na základě těchto definic potom systém plně automaticky počítá cenu vypůjčení pro každou položku přidanou na rezervaci nebo výpůjčku (na základě přesného času dodání a vrácení položky je automaticky vypočítán počet dní s přesností na půldny). Na výslednou cenu se dále promítá případná zákaznická sleva. Celkové i položkové ceny mohou být zobrazeny také v cizích měnách (až 2 cizí měny současně)
 • Pro každou půjčovnu je zadán 1 nebo více skladů, kde je evidováno veškeré vybavení (lyže, snowboardy, boty, …) a doplňky (hole, lyžařské brýle, oblečení, …). Systém v reálném čase zobrazuje stav jednotlivých položek (zda jsou na skladě, v rezervaci, pronajaty, prodány nebo vyřazeny) včetně vazby na doklad, který změnu stavu provedl (např. doklad výpůjčky). Zboží lze na sklad jednoduše navádět pomocí dokladů Příjemek a také převádět mezi půjčovnami pomocí dokladů Výdej z půjčovny a Příjem do půjčovny
 • Skladové položky lze pro zákazníka rezervovat, vypůjčit anebo odprodat (např. po ztrátě zapůjčených věcí zákazníkem), systém automaticky hlídá, aby stejná položka nemohla být rezervována ve stejný čas vícekrát
 • Každá skladová položka si s sebou nese kompletní historii (naskladnění do systému, všechny výpůjčky a převody mezi sklady, případný odprodej nebo vyřazení). Lze tak snadno dohledat manipulace s položkou (dohledat předchozího zákazníka, pokud došlo např. k poškození) a také zobrazit a vyčíslit využití položky (kolikrát byla vypůjčena a na jak dlouhé období celkem, kolik činí celkové tržby na tuto položku, jaká byla nákupní cena). Na základě těchto údajů je možno v systému nastavit také automatický vzorec pro amortizaci (pro účely odprodeje používaných položek zákazníkům).Reference


logo Datamix Solutions s.r.o.