Dřevotrust

Dřevotrust
  • Webová aplikace DataReport.
    • Webové CRM přinese pořádek do dat, zruší přeposílání souborů a ztrácení důležitých informací. Je vhodné pro organizaci geograficky odloučených pracovníků či externistů.
logo Datamix Solutions s.r.o.