Redakční systém katedra

Stránky katedry, školy

Spolu s redakčním systémem vám umožní jednoduše vytvářet webové stránky katedry nebo školy.

Předměty, zaměstnanci, publikace

Tvoří kostru celého řešení, které je okamžitě nasaditelné a provozu schopné.

Granty, vědecké publikace

Řešení se skladá ze dvou částí, redakčního systému pro správu a vkládání dat a druhá část jsou vlastní webové stránky, které jsou přístupné veřejnosti.

Stránky katedry s redakčním systémem

Katedra Škola Gymnázium

Redakční systém umožní on-line správu:

  • Aktuality
  • Stránky – dynamicky generovaný obsah stránek. Můžete měnit obsah www stránek, např. vytvoříte stránku popisující novou budovu školy, katedry apod.
  • Pracoviště – seznam pracovišť, na kterých pracují zaměstnanci katedry, školy.
  • Zaměstnanci – seznam zaměstnanců. Každá karta zaměstnance obsahuje životopis, publikace, popis atd.
  • Předměty – seznam předmětů. U každého předmětu můžete vyplnit garanta, vedoucího, seznam školitelů, sylabus, literaturu, publikace atd.
  • Publikace – seznam vědeckých publikací.
  • Autoři publikací – seznam autorů publikací.
  • Projekty – seznam projektů. Eviduje se název projektu, identifikace, web, agentura, začátek a konec, řešitelé.
  • Závěrečné práce – seznam závěrečných prací.
  • Grantové agentury – seznam grantových agentur.

Bližší informace Vám ochotně poskytneme na telefonu: +420 588 288 481

logo Datamix Solutions s.r.o.