MONTS s.r.o.

MONTS s.r.o.

Základní charakteristika společnosti:

Strojírenská společnost MONTS s.r.o. se zaměřuje především na výrobky pro zpracování živočišného odpadu, potravinářství, chemii, petrochemii, zemědělství, farmacii a likvidaci komunálního odpadu. Patří mezi největší evropské výrobce strojů a zařízení pro zpracování živočišných odpadů. Je zavedenou firmou s nadnárodní působností, která nabízí kompletní služby – od zpracování výkresů přes výrobu až po montáž u zákazníka. Je držitelem certifikátů AD 2000 Merkblatt HP 0 a EN ISO 3834-2, ISO 9001:2009, International Welding Engineer a European Welding Engineer.

Přínosy získané implementací řešení Helios Orange:

V jednom informačním systému je řízen a evidován jak hlavní výrobní proces tak většina vedlejších procesů společnosti. Např: Přehledné řízení Konstrukce a Technického úseku pomocí firemních aktivit a úkolů Heliosu Orange. Propojení IS Helios Orange s používaným konstrukčním SW Solidworks a Solidworks PDM umožňuje skladové karty a kusovníky zadávat pouze jedenkrát a exportovat je do Heliosu včetně změnového řízení (revizí). Tímto se odstranila chybovost a snížil se rovněž počet nutných přístupů do konstrukčních SW. Veškerá výrobní a obchodní dokumentace k zakázkám je dostupná a snadno dohledatelná přímo z IS a to včetně historických dokumentů. Tisk výrobní dokumentace, balících a přepravních listů a dalších. Evidence kooperací. Rychlé schvalování přijatých faktur a úhrad bez nutnosti fyzického předávání papírových dokladů. Sledování pravidelné údržby strojů a zařízení (periodické prohlídky).

Využívané moduly IS:

 • Firemní aktivity
 • Workflow
 • Nástroje přizpůsobení
 • Sklad
 • Nákup a prodej
 • Kusovníky
 • Výkazy a reporty
 • Výroba – Technická příprava výroby
 • Napojení na Solidworks
 • ARES – aktualizace firem
 • Evidence pošty a datové schránky
 • Banka
 • Pokladna
 • Majetek
 • Účetnictví
 • Doprava

Přínosy získané implementací řešení DataHub

Díky řešení DataHub má nyní firma kompletní přehled kolik hodin práce odvedli na jednotlivých zakázkách.

Schéma Datahub integrace s informačním systémem a zařízeními

logo Datamix Solutions s.r.o.