VHS SITKA, s.r.o.

VHS SITKA, s.r.o.

Základní charakteristika společnosti:

Hlavní činností firmy VHS SITKA, s.r.o. je provozování vodohospodářské infrastruktury tj. vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod. Doplňkově poskytuje společnost i další služby v oblasti vývozu žump, čištění kanalizací, zemních a stavebních prací apod. Působí v celé oblasti Šternberska a Uničovska. Jejími společníky a majiteli jsou výhradně veřejnoprávní subjekty – města a obce. Všechny objekty spravuje dálkově z dispečinků, které se nachází v administrativní budově společnosti a v čistírně odpadních vod. S rozvojem techniky se zavádějí digitalizované řídící jednotky pro vodárenské objekty, které zajišťují maximální spolehlivost v přenášení dat s využitím GSM. Úspěšná činnost společnosti je prověřená již dvacetiletou působností.

Přínosy získané implementací řešení Helios Orange:

Systém Helios Orange umožnil snadno evidovat přes 7 000 smluv, vystavit přes 25 000 faktur za rok, popř. přes 4 500 faktur v jednom z měsíců a přesně evidovat i rychle vymáhat příslušná salda. V terénu odečitatel eviduje stavy jednotlivých vodoměrů pomocí přenosného terminálu a následně stavy exportuje do Heliosu Orange. Zde se data automaticky zpracovávají a generují se faktury. Mnoho faktur se zákazníkům rozesílá pouze elektronicky, čímž došlo k výrazným finančním úsporám. Původní práci tří odečitatelů nyní zvládne jen jeden.

Modul Energo, který je součástí Helios Orange, zajišťuje evidenci a řízení smluv, objektů, měření, kalkulací
a vyúčtování.

Modul Workflow, který je součástí Helios Orange, usnadňuje firmě například „schvalovací kolečko“ pro přijaté faktury a navíc zajistí, nastavením termínů, aby nedošlo k opomenutí faktury. Zároveň je jasně čitelné, kdo fakturu schválil jak věcně, tak i k zaplacení.

Využívané moduly:

 • Jádro systému
 • Kontace
 • Účetnictví
 • Banka (včetně 1 skriptu)
 • SCRIPT – Komerční banka, a.s. (0100)
 • Pokladna
 • Majetek
 • Sklady
 • Nabídky, objednávky a rezervace
 • Fakturace
 • Evidence pošty a datové schránky
 • Datové sklady
 • Mzdy
 • Finanční analýza a plánování
 • Výkazy a reporty

Zobrazit kompletní referenční list

logo Datamix Solutions s.r.o.