Webová aplikace DataReport

Sdílení dat

Webové CRM přinese pořádek do dat, zruší přeposílání souborů a ztrácení důležitých informací. Je vhodné pro organizaci geograficky odloučených pracovníků či externistů.

Řízení obchodních případů

Jedna z orientací našeho řešení je obchod, vedení obchodních agend a vyhodnocování pomocí metodiky pipe line. K jednotlivým obchodním případům jsou zaznamenávány jednotlivé obchodní události (jednání, telefonát, email).

Flexibilita řešení

Celé řešení je velmi široké a pokrývá mnoho oblastí firemních činností. Jsme schopni realizovat úpravy zcela na míru, včetně napojení na Váš stávající informační systém.

CRM je určeno pro každou firmu

Obchodní firmy Službové firmy Pharmaceutické firmy Výrobní firmy

Disponujeme několika oborovými implementacemi. Jedna z nich je CRM pro pharmaceutické firmy, kdy stěžejním pilířem je agenda lékařů a lékáren, které je provázána na google mapy s určením polohy. Další má např. podobu firemního intranetu, kde klíčový důraz je kladen na firemní datové úložiště (filesystém) s přidanými agendami z oblasti facility managementu.

Celé řešení se zkládá z modulů, které lze libovolně kombinovat.

  • Agenda firem, zákazníků, odběratelů a dodavatelů
  • Řízení obchodních případů
  • Sdílení dokumentů
  • Kampaně a hromadný mailing
  • Výkazy práce
  • Evidence a správa požadavků
  • Projekty – evidence, výkazy práce na projektech

Značnou předností našeho řešení je flexibilita, kterou můžeme jako výrobce software nabídnout s ohledem na naše široké znalosti ze oblasti ERP systémů. Jsme schopni integrace webového CRM s Vaším informačním systémem, změnit nastavení jednotlivých agend, přizpůsobit CRM Vašim firemním procesům.
Bližší informace Vám ochotně poskytneme na telefonu: +420 588 288 481

logo Datamix Solutions s.r.o.