Webová aplikace DataReport

Sdílení dat

Webové CRM přinese pořádek do dat, zruší přeposílání souborů a ztrácení důležitých informací. Je vhodné pro organizaci geograficky odloučených pracovníků či externistů.

Řízení obchodních případů

Jedna z orientací našeho řešení je obchod, vedení obchodních agend a vyhodnocování pomocí metodiky pipe line. K jednotlivým obchodním případům jsou zaznamenávány jednotlivé obchodní události (jednání, telefonát, email).

Flexibilita řešení

Celé řešení je velmi široké a pokrývá mnoho oblastí firemních činností. Jsme schopni realizovat úpravy zcela na míru, včetně napojení na Váš stávající informační systém.

CRM je určeno pro každou firmu

Obchodní firmy – Službové firmy – Pharmaceutické firmy – Výrobní firmy

Disponujeme několika oborovými implementacemi. Jedna z nich je CRM pro pharmaceutické firmy, kdy stěžejním pilířem je agenda lékařů a lékáren, které je provázána na google mapy s určením polohy. Další má např. podobu firemního intranetu, kde klíčový důraz je kladen na firemní datové úložiště (filesystém) s přidanými agendami z oblasti facility managementu.

Celé řešení se skládá z modulů, které lze libovolně kombinovat.

  • Agenda firem, zákazníků, odběratelů a dodavatelů
  • Řízení obchodních případů
  • Sdílení dokumentů
  • Kampaně a hromadný mailing
  • Výkazy práce
  • Evidence a správa požadavků
  • Projekty – evidence, výkazy práce na projektech

Značnou předností našeho řešení je flexibilita, kterou můžeme jako výrobce software nabídnout s ohledem na naše široké znalosti ze oblasti ERP systémů.

Jsme schopni integrace webového CRM s Vaším informačním systémem, změnit nastavení jednotlivých agend, přizpůsobit CRM Vašim firemním procesům.

Bližší informace Vám ochotně poskytneme na telefonu: +420 588 288 481

logo Datamix Solutions s.r.o.