Data Energo

Šipka dolů

Data Energo je řešení určené pro vodohospodářské společnosti, pro provozovatele vodovodů a kanalizací

Jádrem řešení je systém Helios Orange spolu s modulem DataEnergo, který byl vyvinut na základě potřeb vodárenských společností.Vodoměr

Systém poskytuje:

 • evidenci smluv a odběrných míst,
 • zpracování údajů z měření spotřeb,
 • řešení platebních a zúčtovacích mechanizmů,
 • podporu technické údržby,
 • tvorbu cenových kalkulací a rozborů.

Jádrem řešení je evidence smluvních vztahů s odběrateli a dodavateli, která je provázána s evidencemi komodit, měřidel a odběrných míst (OPM). Vzájemné propojení údajů umožňuje stanovení specifických skutečností pro jednotlivé smluvní vztahy, provádění řady automatizovaných operací (tvorba platebních předpisů, sběr dat z měřidel, fakturace), kontrolních aktivit (přepočty měřených hodnot, řízení údržby) apod. Systém obsahuje i sofistikovaný nástroj pro tvorbu cenových kalkulací a související tvorbu ceníků.

Funkcionalita řešení

 • plná integrace provozních a ekonomických agend,
 • evidence smluvních vztahů a odběrných (předávacích) míst se všemi potřebnými atributy,
 • vstupy měřených hodnot, přepočty a kontroly – ruční zadání i datové importy z dispečinkových systémů,
 • správa technologických objektů – údržba, revize apod.,
 • víceúrovňové ceníky s volitelnou časovou platností,
 • tvorba platebních předpisů (kalendářů) pro řešení daňových i nedaňových záloh s vazbou na plány odběru nebo aktuální údaje odběrů,
 • fakturace v souladu s předpisy pro fakturaci vodného, stočného a srážkových vod (MZe),
 • podpora zpracování SIPO předpisů pro Českou poštu,
 • hromadné automatické párování přijatých plateb (banka, pokladna, SIPO), sledování salda,
 • výpočet hodnot ke kalkulačnímu datu, výpočet fakturačních hodnot k datu fakturace, tvorba dohadných položek,
 • tisk dokumentů do přednastavených výstupních šablon (smlouvy, dodatky a jiné dokumenty),
 • cenové kalkulace podle vlastních kalkulačních vzorců,
 • zákaznický webový portál pro odběratele (zákazníky),
 • nástroje vyhodnocení a statistických výstupů – účinnosti a sledování nákladů, propojovací a hodnotící vazby, přeúčtování výrobních a správních režií.

Přínosy řešení v jednotlivých agendách vodohospodářské společnosti

 • pokrytí všech agend jedním systémem s ohledem na oborová specifika vodohospodářské společnosti,
 • výrazné omezení papírové agendy – elektronizace agendy smluv a dalších,
 • zefektivnění řízení firemních procesů – zprůhlednění a nastavení pracovních postupů, cílené přiřazení úkolů a termínů včetně jejich kontroly, zrychlení schvalovacích procesů a snížení chybovosti,
 • agenda smluv – zajištění kontroly vrácených smluv, řízený postup vystavování upomínek a dalších dokumentů s omezením lidské chyby,
 • evidence pracovních výkazů – automatizace fakturace, výdejů ze skladů, evidence práce režijní/fakturační.

 

Pluginy pro Helios Orange

Helios novinky

Jak vybrat ERP
9. 08. 2019

Jak zvolit vhodný ERP systém.

  |    |  

Mobilní obchodník pro Helios Orange
31. 03. 2019

Elegantní řešení pro mobilní obchodní zástupce, kteří mohou zrealizovat objednávku přímo u zákazníka na tabletu pro Helios Orange edice iNUVIO a Helios Orange 2.0. Potřebujete ke svému Helios Orange přehlednou a plně funkční aplikaci pro …

  |    |    |    |  

CRM v Helios Orange – řízení obchodních procesů
7. 03. 2019

Řízení obchodní procesů v ERP Helios Orange edice iNuvio.

  |    |    |  

Dokončení implementace systému Helios Orange pro společnost COLOR-OPTIK
14. 06. 2018

Společnost COLOR – OPTIK s r.o. je velkoobchod a přední distributor produktů pro oční optiky s působností na českém i slovenském trhu. COLOR – OPTIK je již několik let naším zákazníkem a v létě 2017 se …

  |    |  

zavolejte nám
+420 588 288 481
nebo napište nezávazný dotaz →