Data Energo

Data Energo je řešení určené pro vodohospodářské společnosti, pro provozovatele vodovodů a kanalizací

Jádrem řešení je systém Helios Orange spolu s modulem DataEnergo, který byl vyvinut na základě potřeb vodárenských společností.Vodoměr

Systém poskytuje:

 • evidenci smluv a odběrných míst,
 • zpracování údajů z měření spotřeb,
 • řešení platebních a zúčtovacích mechanizmů,
 • podporu technické údržby,
 • tvorbu cenových kalkulací a rozborů.

Jádrem řešení je evidence smluvních vztahů s odběrateli a dodavateli, která je provázána s evidencemi komodit, měřidel a odběrných míst (OPM). Vzájemné propojení údajů umožňuje stanovení specifických skutečností pro jednotlivé smluvní vztahy, provádění řady automatizovaných operací (tvorba platebních předpisů, sběr dat z měřidel, fakturace), kontrolních aktivit (přepočty měřených hodnot, řízení údržby) apod. Systém obsahuje i sofistikovaný nástroj pro tvorbu cenových kalkulací a související tvorbu ceníků.

Funkcionalita řešení

 • plná integrace provozních a ekonomických agend,
 • evidence smluvních vztahů a odběrných (předávacích) míst se všemi potřebnými atributy,
 • vstupy měřených hodnot, přepočty a kontroly – ruční zadání i datové importy z dispečinkových systémů,
 • správa technologických objektů – údržba, revize apod.,
 • víceúrovňové ceníky s volitelnou časovou platností,
 • tvorba platebních předpisů (kalendářů) pro řešení daňových i nedaňových záloh s vazbou na plány odběru nebo aktuální údaje odběrů,
 • fakturace v souladu s předpisy pro fakturaci vodného, stočného a srážkových vod (MZe),
 • podpora zpracování SIPO předpisů pro Českou poštu,
 • hromadné automatické párování přijatých plateb (banka, pokladna, SIPO), sledování salda,
 • výpočet hodnot ke kalkulačnímu datu, výpočet fakturačních hodnot k datu fakturace, tvorba dohadných položek,
 • tisk dokumentů do přednastavených výstupních šablon (smlouvy, dodatky a jiné dokumenty),
 • cenové kalkulace podle vlastních kalkulačních vzorců,
 • zákaznický webový portál pro odběratele (zákazníky),
 • nástroje vyhodnocení a statistických výstupů – účinnosti a sledování nákladů, propojovací a hodnotící vazby, přeúčtování výrobních a správních režií.

Přínosy řešení v jednotlivých agendách vodohospodářské společnosti

 • pokrytí všech agend jedním systémem s ohledem na oborová specifika vodohospodářské společnosti,
 • výrazné omezení papírové agendy – elektronizace agendy smluv a dalších,
 • zefektivnění řízení firemních procesů – zprůhlednění a nastavení pracovních postupů, cílené přiřazení úkolů a termínů včetně jejich kontroly, zrychlení schvalovacích procesů a snížení chybovosti,
 • agenda smluv – zajištění kontroly vrácených smluv, řízený postup vystavování upomínek a dalších dokumentů s omezením lidské chyby,
 • evidence pracovních výkazů – automatizace fakturace, výdejů ze skladů, evidence práce režijní/fakturační.

 

Pluginy pro Helios Orange

Helios novinky

Víte čím se od sebe liší různé informační systémy?
21. 09. 2021

V dnešní době je na trhu nepřeberné množství informačních systémů, až se v tom zákazníci začínají ztrácet a pořádně nevědí, který je pro ně ten vhodný a který si vlastně mají vybrat. Někteří potřebují pouze …

  |    |    |    |  

Zásadní ingredience úspěšné implementace informačního systému
16. 04. 2021

Každý, kdo implementoval informační systém ví, jak složitý je tento proces a jak spletité jsou cesty od  představy až po realizaci. Víme také, jak moc se v některých případech liší představa od výsledné skutečnosti. V tomto článku …

  |    |    |    |  

Kapacitní plán výroby
3. 02. 2021

Přinášíme krátký popis jednoho z našich pluginů k informačnímu systému Helios Orange. Tento plugin je určen pro plánování kapacit pracovníků strojírenské zakázkové výroby a své místo najde všude tam, kde se primární důraz v oblasti plánování …

  |    |    |    |    |  

Využití čteček čárových kódů v řízeném skladu v systémech Helios Orange a Datahub
3. 11. 2020

Jistě není nutné v dnešní době zdůrazňovat, jak je důležité mít systém ve svých skladových položkách, aby bylo možné uspokojit požadavky zákazníka vždy k jeho plné spokojenosti. To ovšem předpokládá přesnou evidenci skladových zásob a jejich umístění …

  |    |    |    |    |  

zavolejte nám
+420 588 288 481
nebo napište nezávazný dotaz →