DATAHUB

Co je DATAHUB?

Schéma Datahub integrace s informačním systémem a zařízeními

DATAHUB propojí vaši výrobu s informačním systémem

Plánujte výrobu a skladové hospodářství systematicky, ušetříte čas a eliminujete chaos

DataHub je řešení určené pro výrobní potravinářské firmy, výrobní strojařské firmy a firmy, které řídí svou výrobu pomocí informačního systému Helios iNuvio (dříve Orange). Datahub zasahuje do oblastí výroby, řízení skladů, expedice a logistiky. Jeho hlavním přínosem je provázání jednotlivých zařízení, pracovišť s informačním systémem. Díky tomuto řešení doslova propojíte informační systém až k jednotlivým přístrojům a pracovištím a můžete sbírat data a předávat data na pracoviště (TPV, dokumenty k výrobě, průvodky) digitální bezpapírovou cestou. Samozřejmostí je podpora čárových, QR a dalších kódů. Jedná se o integrační řešení s cílem nastolit soulad mezi firemními procesy, jejich aplikací, koncovými zařízeními, informačním systémem a lidmi.

Recepturové pracoviště

Práce s čárovými a QR kódy

Vážní terminály, dovažování, šarže

DATAHUB přináší několik benefitů:

  • Je prakticky hardwarově nezávislý – využijte svůj stávající hardware (čtečky, terminály, výrobní linky, vážní můstky, stroje a zařízení) – DataHub propojí vše se vším, zprostředkuje datovou výměnu a získá cenná data pro řízení.
  • Je flexibilní – neexistuje aplikace, kterou bychom nedokázali pomocí DataHubu obsloužit. V současné době pokrýváme oblasti výroby, logistiky, expedice, řízení skladů. Základní vlastností je variabilita řešení.
  • Je jednoduše škálovatelný. Přidávání a změny jsou pro DataHub základní vlastnost. Každá implementace má určitou míru parametrizace a nastavení přímo z prostředí informačního systému.

Přečtěte si více o možnostech DATAHUBU na našem blogu:

Internet věcí (IOT), Průmysl 4.0
Samotný vývoj pokrývá oblasti automatizace procesů ve výrobě napojených na informační systém Helios iNuvio (dříve Orange), zapojení jednotlivých strojů a zařízení do informačního systému, sběr dat z výroby, posílání dat do výroby – např. průvodky práce, výrobní příkazy, TPV, dokumentaci k výrobě z IS pro konkrétní pracoviště. Z druhé strany jsou získána data z jednotlivých pracovišť: kdo a co vyráběl, kolik toho udělal, jako dlouho to trvalo, označení jednotlivých šarží nebo výrobních dávek apod. Vše ve vazbě na informační systém Helios iNuvio (dříve Orange). Jednotlivá zařízení jsou výrobní linky, terminály, čtečky apod.

Reference

Stavíme na dlouhodobých oboustranně spokojených obchodních vztazích. Naši zákazníci jsou z řad malých, středních i velkých firem a podniků.

Proč právě DataHub

V čem jsme jedineční? Výhody a variabilita našeho řešení Vás překvapí.

Variabilní a flexibilní řešení

Variabilní a flexibilní řešení

propojíme DataHub s jakýmkoliv zařízením, navíc   s možností neustálého rozvoje

Vysoká rychlost nasazení

Vysoká rychlost nasazení

rychle zprovozníme a nasadíme DataHub ve Vaší výrobě

Přehledná výroba

Přehledná výroba

lepší přehled o výkonu směn, spotřebách materiálů, vytížení linek apod.

Technická specifikace

Technicky se DATAHUB skládá ze tří částí, první dvě jsou softwarové a jsou to server a klient aplikace, třetí částí jsou hardwarová (koncová) zařízení. Hlavním cílem je zprostředkovat data mezi informačním systémem a zařízeními ve výrobě, expedici, skladech.

Koncová zařízení =Terminály, dotykové terminály, mobilní čtečky čárových kódů, vážní můstky, váhy, majáky, skenery, tiskárny čárových kódů, výrobní linky apod.

DATAHUB staví na komunikaci s těmito zařízeními a jejich propojením s Vaším informačním systémem.

Výhodou řešení DATAHUB je jeho snadná rozšiřitelnost na konkrétní aplikace a zařízení.

Příklady použití:

  • V informačním systému jsou uloženy TPV (technologický postup výroby, recept). DATAHUB čte z informačního systému recept, zobrazí jej na LCD monitoru dělníkovi a doslova mu říká, jaké suroviny má vložit na váhu. Z váhy se čtou data (informace o navážených surovinách) a DataHub následně tato data poskytne informačnímu systému, čímž se tyto skutečnosti promítnou do informačního systému. Následně dojde k evidenci spotřebovaných surovin, změny stavu základních surovin do jiné formy (směsi) a postoupení této výrobní dávky do dalšího stupně výroby.
  • Na můstkové váze stojí pytel a z výrobní linky do něj padá surovina. Dělník se přihlásí RFID čipem a čtečkou čárových kódů sejme operaci nebo směnu, kterou realizuje. V případě, kdy hmotnost směsi dosáhne požadované váhy, rozbliká se maják, spustí se siréna a dělník si vytiskne čárový kód se šarží a nalepí ho na pytel. Další krok ve výrobě, který zpracovává tento pytel, má určenu jak šarži, tak hmotnost a obsah. Díky řešení DataHub se zajistí dosledovatelnost, dohledatelnost, zpřesní se evidence nebo se dá vyhodnotit rychlost práce směn, apod.
  • Expedice – převážení a porovnání expedovaného balíku s předpokládanou a skutečnou vahou. Zpřesnění expedičního procesu.
  • Expedice ve výrobě – DATAHUB je schopný zajistit složitější způsoby expedice, např. dle odvolávek, šarží a časových oken. Dle pravidel v informačním systému jsou skladníci za pomoci mobilních terminálů přesně instruováni, co kde mají, co musí, mohou nebo nemohou expedovat zákazníkovi.
  • Snímání položek ve výrobě za pomoci čárových kódů a jejich automatické odvádění do informačního systému.

DataHub novinky

Stavební deník elektronicky

20. 01. 2022

Stavební deník pro Helios Orange / iNUVIO elektronicky

Pokračovat ve čtení

Kapacitní plánování

Kapacitní plán výroby

3. 02. 2021

Přinášíme krátký popis jednoho z našich pluginů k informačnímu systému Helios Orange. Tento plugin je určen pro plánování kapacit pracovníků strojírenské zakázkové výroby a své místo najde všude tam, kde se primární důraz v oblasti plánování …

Pokračovat ve čtení

Mobilní čtečka čárových kódů

Využití čteček čárových kódů v řízeném skladu v systémech Helios Orange a Datahub

3. 11. 2020

Jistě není nutné v dnešní době zdůrazňovat, jak je důležité mít systém ve svých skladových položkách, aby bylo možné uspokojit požadavky zákazníka vždy k jeho plné spokojenosti. To ovšem předpokládá přesnou evidenci skladových zásob a jejich umístění …

Pokračovat ve čtení

logo Datamix Solutions s.r.o.