QMS (Quality Management System) v Helios Orange

23. 06. 2021 DATAMIX přečteno: 173x


Systém řízení kvality (QMS = Quality Management System) v informačním systému Helios Orange zastřešuje díky svým agendám oblasti související s řízením kvality ve společnostech jak obchodního tak výrobního typu. Koncepce řešení založená na jednotlivě licencovaných agendách umí rozšířit stávající systém přesně podle potřeb každého klienta.


S implementacemi informačního systému Helios Orange, který umožňuje i nasazení QMS do firem, máme více než 20 let zkušeností. V tomto článku vám představíme hlavní výhody QMS a agendy, které díky tomuto systému lze řešit.

Hlavní výhody QMS

 • V Helios Orange je QMS standardizované řešení, které zajišťuje dostupnost všech informací v rámci jednoho informačního systému založeného na vzájemné provázanosti informací. Může nahradit zastaralé vlastní aplikace a řešení, které nelze provázat s dalšími daty, a přináší do firmy jednotný systém.
 • Pokrývá požadavky norem systémů managementů jakosti ve firemním informačním systému. Současný modul QMS a jeho agendy jsou v souladu se standardy:
  • ISO 9001 (základní požadavky na systémy řízení jakosti)
  • AS 9100 (požadavky leteckého, kosmického a obranného průmyslu  na systémy řízení jakosti)
  • AQAP 2110 (ČOS 051672) (požadavky NATO na systémy řízení  jakosti)
  • Part 21 – POA (požadavky civilního letectví na systémy řízení jakosti)
  • VG 96927 (požadavky  „německých zbrojovek“ na systém řízení  jakosti)
 • Všechny společnosti se zabývají kvalitou, minimálně ve  vztahu ke konečnému produktu (výrobek, služba), aby nedocházelo k častým reklamacím od zákazníků. QMS umožňuje sledovat i interní náklady na (ne)kvalitu.

Pro koho je QMS vhodný?

 • Pro všechny stávající uživatele Helios Orange – QMS jako součást tohoto informačního systému.
 • Pro společnosti obchodního i výrobního zaměření, které by si chtěly pořídit podnikový informační systém a využívat agend QMS.

Zaujalo vás řešení QMS v Helios Orange?
Kontaktujte nás pro získání nabídky na e-mailu obchod@datamix.eu
nebo volejte +420 588 288 481.

Agendy QMS

Řízení neshod

Přínosy agendy „Interní neshody“

 • Jednoduchá evidence interních neshod
 • Přehledy podle typů neshod (nadefinovaných podle potřeb každé společnosti)
 • Přehledy podle produktů, na kterých se neshody opakují
 • Přehledy podle příčin neshod (nadefinovaných podle potřeb každé společnosti)
 • Přehledy podle zaměstnanců
 • Stavy řešení jednotlivých neshod
 • Náklady na řešení neshod
 • 8D report (ve spojení s agendou Nápravných a preventivních opatření)

Přínosy agendy „Reklamace přijaté“

 • Okamžitý přehled všech reklamací za období, za odběratele, podle typů  vad/neshod, apod.
 • Okamžitý přehled o délce řešení reklamací
 • Ekonomické vyhodnocení reklamací
 • Okamžité přehledy reklamací podle odběratelů/dodavatelů jako příprava pro  jednání s partnerem
 • Automatické generování 8D reportu

Přínos agendy „Reklamace vydané“

 • Okamžitý přehled všech reklamací za období, za dodavatele, podle typů  vad/neshod, apod.
 • Okamžitý přehled o délce řešení reklamací
 • Ekonomické vyhodnocení reklamací
 • Okamžité přehledy reklamací podle dodavatelů jako příprava pro jednání s  partnerem
 • Automatické generování 8D reportu

Nápravná a preventivní opatření

 • Jednoduchá evidence všech opatření
 • Jednoduchý přehled stav plnění jednotlivých opatření
 • Vyhodnocení účinnosti jednotlivých opatření
 • Přehled všech realizovaných opatření a jejich výsledku při opakovaném výskytu neshody
 • Přehled nákladů na opatření

Řízení auditů

 • Možnost sledovat informace o všech plánovaných i realizovaných auditech a  návazných úkolech/opatřeních z těchto auditů
 • Využití pro audity interní, zákaznické, dodavatelské i certifikační
 • Jednoduchý Program auditů
 • Plán auditu
 • Zpráva z auditu, včetně úkolů/opatření z auditu
 • Okamžitý přehled o silných, slabých stránkách organizace, včetně možnosti  identifikace potenciálních rizik k dispozici vedení společnosti
 • Snadná příprava na certifikační audity (jednoduché dohledání úkolů z  posledního auditu a způsobu jejich řešení)

Řízená dokumentace

Rozsah dokumentovaných informací pro systém managementu kvality se může v jednotlivých organizacích lišit v závislosti na: velikosti organizace a druhu jejích činností, procesů, produktů a služeb; složitosti procesů a jejich vzájemných vazeb; kompetencích osob.

 • Jednoduše dostupná dokumentace systému managementu kvality ve  firemním informačním systému
 • Aktuální dokumentace QMS k dispozici
 • Archivace a jednoduchá dohledatelnost neplatných verzí dokumentů
 • Zajištění schvalovacího řízení
 • Jednoduchý přehled o všech platných dokumentech ve společnosti
 • Zajištění ochrany před nechtěnými úpravami pomocí nastavení práv

Údržba strojů a zařízení

 • Viditelný plán revizí a plánování údržeb zajistí, že budou údržby zajištěny včas
 • Přehled všech revizí a údržeb on-line na jednom místě
 • Plán nákladů na provedení revizí a údržeb pro stanovené časové období
 • Umožňuje porovnat plánované a skutečné náklady provedených revizí
 • Prokazatelné záznamy o provedení revizí a údržeb

Správa měřidel

 • Přehled všech kalibrací a ověření měřidel jednom místě
 • Plán nákladů na provedení kalibrací a ověření pro stanovené časové období
 • Plánování kalibrací a ověření dostatečně dlouhou dobou dopředu
 • Navázání Kalibračních protokolů
 • Přehled o stavu jednotlivých měřidel
 • Prokazatelné záznamy o provedení kalibrací a ověření

Vztahy s obchodními partnery

 • Ukazatele, které lze automatizovaně vyhodnotit z informačního systému
 • Možnost definovat vlastní ukazatele a jejich výpočty
 • Hodnocení dle vlastní stupnice známkování
 • Vývoj ukazatelů v čase
 • Hodnocení dodavatelů
 • Měření spokojenosti zákazníka

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)

FMEA řeší výskyt vad ve výrobě a jejich dopad na výrobek nebo na výrobní proces, výskyt nedostatků v poskytovaných službách a výskyt neshod v nevýrobních procesech (prodávání, nakupování, atd.).

Druhy FMEA:

 • FMEA návrhu/konstrukce výrobku (Design FMEA) – analýza návrhu výrobků, jejich prvků a částí
  Cíl: Předejít vadám způsobeným chybami v konstrukci
 • FMEA procesu (Process FMEA) – analýza procesů, v nichž výrobky vznikají
  Cíl: Předejít vadám při výrobě
 • FMEA systému (System FMEA) – analýza systémů, systémové architektury
  Cíl: Předejít vadám/nefunkčnosti systému

Typy FMEA:

 • FMEA nového produktu – používá se v návrhové fázi nového produktu
 • FMEA optimalizační – používá se na produkt, který už byl analyzovaný touto metodou. Cílem je  další zlepšení vlastností produktu

Přínos agendy „FMEA“

 • Souhrnný přehled potenciálních rizik ve vazbě na konkrétní vyráběné dílce
 • Budoucí vazba na Kontrolní plány a jejich možná aktualizace na základě FMEA

Kontrolní plány

 • Možnost přiřadit předpis kontroly jedné, nebo více položkám, je-li pro ně kontrola shodná. Detailní určení použití kontroly směrem k  organizaci, typu dokladu, s možností omezit období uplatnění daného  předpisu.
 • Vícestupňová kontrola pro tutéž událost (příjem, výdej, operace ve výrobě)
 • Možnost definovat několik druhů četnosti kontrol i v kombinacích pro jeden  kontrolní postup
 • Možnost definovat jakákoliv kritéria kontroly, tzn. měřitelná i logická (ANO/NE)  nebo jen informativní bez dosahu na výsledek
 • Dohledatelné záznamy o kontrolách a jejich přesných výsledcích

Zaujalo vás řešení QMS v Helios Orange?
Kontaktujte nás pro získání nabídky na e-mailu obchod@datamix.eu
nebo volejte +420 588 288 481.

Chcete zjistit více informací o informačním systému Helios Orange?


Hodnotit článek

(Zatím nehodnoceno)
Loading...

Štítky

  |  

Sdílejte článek na sociálních sítích

Mohlo by Vás dále zajímat

Využití čteček čárových kódů v řízeném skladu v systémech Helios Orange a Datahub
3. 11. 2020

Jistě není nutné v dnešní době zdůrazňovat, jak je důležité mít systém ve svých skladových položkách, aby bylo možné uspokojit požadavky zákazníka vždy k jeho plné spokojenosti. To ovšem předpokládá přesnou evidenci skladových zásob a jejich umístění …

  |    |    |    |    |  

QMS – Správa měřidel
20. 05. 2016

Používáte ve Vaší společnosti měřidla? Máte člověka, který se Vám o měřidla stará? Záznamy vede na papíře a má problém uhlídat pravidelné kontroly? Když onemocní, máte problém, protože nikdo jiný nic neví? Pokud na některou …

  |    |  

Dělají zaměstnanci vše tak, jak mají? Ne vždy…
21. 04. 2015

Občas jsou v práci chvíle, kdy zaměstnanci nepostupují úplně dle pracovních postupů nebo svojí náplně práce. Vymýšlejí nestandardní postupy, využívají pracoviště jako super místo pro hry nebo si dokonce dají šlofíka… My vám je dnes …

  |  

Vítáme nové zaměstnance
8. 12. 2017

Vážení zákazníci, s radostí Vám oznamujeme, že se naše firma za poslední dva měsíce rozrostla o tři nové zaměstnance. Jsou jimi Ing. Jiří Vitoslavský, Bc. David Ketner a Bc. Josef Konupčík. David Ketner a Josef …

Řízení kvality (QMS) – novinka Helios Orange
11. 05. 2016

Systém řízení kvality (QMS) v IS Helios Orange zastřešuje díky svým agendám oblasti související s řízením kvality ve společnostech jak obchodního tak výrobního typu. Koncepce řešení založená na jednotlivě licencovaných agendách umožňuje rozšíření stávajícího systému přesně podle …

  |    |    |  

Další články v blogu

zavolejte nám
+420 588 288 481
nebo napište nezávazný dotaz →